Skip to content

Statut

Statut

Celem fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz
dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z
trisomią 21 (t21; Down syndrom), ze względu na otwarcie perspektywy poznawania i
zrozumienia tego, co w tych osobach jest ich siłą, mimo doświadczania niepełnosprawności, i
co zapewnia wzmacnianie ich dobrostanu, daje szanse dobrego życia i osiąganie szczęścia, a w
szczególności: a)działalność na rzecz pozytywnej psychologii rehabilitacji osób z różną
niepełnosprawnością, w tym szczególnie osób z t21, jako teoretyczno-praktyczna realizacja
paradygmatu pozytywnego ukierunkowania; B)działalność charytatywna na rzecz osób z
różną niepełnosprawnością, w tym szczególnie osób z t21; C)ochrona i promocja zdrowia osób
z różnymi niepełnosprawnościami; D)zwiększanie niezależności funkcjonowania i
umożliwienie prowadzenia względnie samodzielnego życia poprzez wspomaganie rozwoju
takich dyspozycji i struktur osobowości osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak:
samoobserwacja, samowiedza i samoocena, będące źródłem oceny własnych możliwości;
E)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób z różną niepełnosprawnością, w tym
szczególnie osób z t21; F)szeroko rozumiana działalność wspierająca przemiany w
odczuwanym dystansie w stosunku do osób z różną niepełnosprawnością, w tym szczególnie
osób z t21; G)szeroko rozumiana działalność wspierająca rodziny osób z różną
niepełnosprawnością, w tym szczególnie osób z t21, dążenie do poprawy jakości ich życia i
poczucia szczęścia; H)działalność na rzecz pełnego, na miarę indywidulanych możliwości,
uczestnictwa osób z różną niepełnosprawnością, w tym szczególnie osób z t21, w głęboko
nierozumianej przestrzeni społecznej; I)działalność wspomagająca traktowanie i postrzeganie
każdej osoby z różną niepełnosprawnością, w tym szczególnie osób z t21, jako jednostki
niepowtarzalnej, obdarzonej możliwościami i zarazem posiadającej ograniczenia;
J)zapewnienie takich warunków osobom z różną niepełnosprawnością, w tym szczególnie
osób z t21, dla ich rozwoju, aby mogły doświadczyć jak najpełniejszego życia społecznego.